Menu Close

Naming of Awadhi Biryani or Lucknowi Biryani.

Awadhi Biryani or Lucknowi Biryani

Awadhi Biryani

Awadhi Biryani or Lucknowi Biryani. Another name of the Awadhi Biryani is Lucknowi biryani. Average 46% people love Lucknowi Biryani. This Biryani is the most…